ورودی های جدید 2013

با سلام

 

گروه جلسه قرآن دانشگاه واترلو در نظر دارد برنامه ایی جهت تسهیل استقرار ورودی های جدید اجرا کند. برنامه به این شکل است که کسانی که مایل به همکاری هستند، فرم مخصوص داوطلبین(اینجا کلید کنید) را پر می کنند و به ما اطلاع می دهند چگونه مایل به کمک هستند.

دوستان تازه وارد هم فرم درخواست راهنما(اینجا کلید کنید) را پر می کنند و نوع کمکی که نیاز دارند را مشخص می کنند. (لطفا توجه بفرمایید این برنامه محدود به دوستان جلسه قرآن نیست و همه دوستان ایرانی تازه وارد که مایل باشند می تواند برای استفاده از امکان فرم را پر کند.(

به این طریق با رعایت نوبت و ترتیب اولویت، دوستان جدید به دوستانی که داوطلب شده اند معرفی می شوند.

از اعضای جلسه تقاضا می کنیم ما را در اجرای این طرح راهنمایی و یاری فرمایید. مخصوصا چنانچه در دانشکده و یا اطرافیان دوست تازه واردی را می شناسید، لطفا این اطلاعیه را برایشان ارسال کنید و در اطلاع رسانی این برنامه هم ما را یاری کنید.

 

با تشکر

جلسه قرآن دانشگاه واترلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین تازه واردین :