جلسه آینده
زمان:
جمعه 24 September ساعت 6:30-8:30
مکان:
جلسه آقایان:آنلاین برگزار خواهد شد
جلسه خانم ها:آنلاین برگزار خواهد شد
ثبت نام در سایت
برای استفاده کامل از امکانات سایت شما باید عضو جلسه قرآن باشید.