اگر عضو جلسه قرآن هستید لطفاً وارد سایت شوید تا در هنگام ارسال پاسخ بتوانیم به آگهی دهنده از عضویت شما خبر بدهیم
ثبت نام - مدرسه فارسی زبان پرتو - 1401 -1400

قیمت: رایگان
دسته بندی: اطلاع رسانی
آدرس:
آخرین تغییر: 21-Sep-2021
📖آموزش زبان فارسی 
 
 📖آموزش کلیه دروس مقاطع مختلف  
 
📖ویژه تمام سنین (۵ سال به بالا)
 
📖دریافت کارنامه رسمی
 
ثبت نام :
 
 
Google Docs (https://docs.google.com/forms/d/1NXmwsWesrQ8hbHCJOoVqG1kjmPxAh10BkWwJce8CP5I/edit)
ثبت نام سال تحصیلی
ثبت نام  - مدرسه فارسی زبان پرتو - 1401 -1400
 
 
کانال مدرسه فارسی پرتو:
 
https://t.me/partofarsischool
 

 

تماس با ارسال کننده:
از طرف: