اگر عضو جلسه قرآن هستید لطفاً وارد سایت شوید تا در هنگام ارسال پاسخ بتوانیم به آگهی دهنده از عضویت شما خبر بدهیم
سخنرانی با موضوع "Respecting Indigenous Spirituality in its Own Right"

قیمت: رایگان
دسته بندی: اطلاع رسانی
آدرس:
آخرین تغییر: 06-Mar-2019

سلام

خانم ادنا مانیتوابی، بازیگر بومی که در نقش مادر بزرگ سائول در فیلم "Indian Horse" که بر اساس کتابی با همین عنوان ساخته شده، روز سه شنبه 19 مارچ مهمان دانشگاه لاریر هستند و در مورد معنویت در دیدگاه بومیان صحبت می کنند.

برنامه شامل دو قسمت است که قسمت اول نیازمند ثبت نام و مخصوص دانشجویان لاریر می باشد و قسمت دوم برای عموم آزاد است.

لطفاً برای اطلاعات دقیق تر به عکس ضمیمه توجه کنید.

تماس با ارسال کننده:
از طرف: