اگر عضو جلسه قرآن هستید لطفاً وارد سایت شوید تا در هنگام ارسال پاسخ بتوانیم به آگهی دهنده از عضویت شما خبر بدهیم
MAJOR ANNIVERSAY SALE!

قیمت: رایگان
دسته بندی: اطلاع رسانی
آدرس: 150 University Avenue West, Unit #5A, Waterloo , N2L 3E4
آخرین تغییر: 05-Feb-2019

Ba Salam,

Due to our Centre's 4th anniversary, we have several exceptional promotions. Please see the attached files for the details. 

Regards,

Hassan

www.LSIStudents.com 

تماس با ارسال کننده:
  519-XXX-XXXX
از طرف: